Baggrund Ida Knakkergaard

Baggrund Ida Knakkergaard

Uddannelse

2020-2021

Klinisk hypnoseterapi af børn og unge, Underfund. Gennemført grundkursus samt fortsætterkursus for sundhedsprofessionelle i klinisk hypnoseterapi for børn og unge.

2021

Autoriseret psykolog. Psykolognævnet, Socialministeriet

2019

Atlass-instruktør, Atlassprogrammet ved Langagerskolen og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus Kommune. ATLASS er en helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og stress-håndtering.

2016

Spædbarnsterapeut, Dansk Institut for Spædbarnsterapi. Spædbarnsterapi kaldes også tidlig traume-terapi og behandler traumer og svære oplevelser, som har fundet sted i den tidlige barndom (ca.0-3 år).

2015

Uddannet psykolog (Cand. Psych.), Aarhus Universitet. Speciale: Børnene på vippen - En systemteoretisk undersøgelse af spædbarnsterapiens potentiale til forebyggelse af tidlig anbringelse. Fokusområder er klinisk børnepsykologi og udviklingspsykologi, spædbarnsterapi, systemteori og familiebehandling, forældrekompetencer samt tilknytningsteori, social belastning og omsorgssvigt.

Kurser

2018

Supervision af andre faggrupper v. Benedicte Schilling.

2018

ATLASS - en helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping v. Birgit Isene og Tina Tønnesen.

2017

Studio III - konflikthåndtering og low arousal v. Michael Harboe.

2016

Psykologisk undersøgelsesmetodik v. Louise Brückner Wiwe og Christian Møller Pedersen

Arbejdsliv

2017-2022

Psykolog i konsulentteamet på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Aarhus Kommune. Center for Specialpædagogiske Børnetilbud arbejder med børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD og er specialiseret i konflikthåndtering, low arousal (Studio-III) og stressreducering (ATLASS). Arbejdsopgaver og indhold: Samtaleforløb og psykoedukation med børn og unge med ADHD og autisme. Familierådgivning til familier med børn med ADHD og autisme. Supervision af psykologer og andre fagfolk primært omhandlende konflikthåndtering, trivsel hos borgerne, specialpædagogik og stressreducering. VISO-opgaver: Rådgivning i kommuner, på institutioner og i familier omkring autisme og ADHD.

2015-2017

Psykolog ved Det Nationale Autismeinstitut, Herlev. Det Nationale Autismeinstitut hører under Landsforeningen for Autisme og arbejder med børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Arbejdsopgaver og indhold: Familierådgivning af familier med børn, der har autisme. Udredning af basale kompetencer og eksekutive funktioner samt intelligenstestning. Undervisning af forældre og andre faggrupper om ASF. Psykoedukation af unge med ASF eller mistanke herom. Samtaleterapi og rådgivning af unge og voksne med ASF.
Nysgerrig efter at høre mere?