Else Brunvand

Om Else Brunvand

Lyset du treng finst
Helge Torvund

Jeg er specialist i klinisk børnepsykologi, uddannet ved Århus Universitet i 2000.

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med børn, voksne og familier både som ansat i kommunen og i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover har jeg en række år arbejdet med børn, unge og familier udsat for massiv omsorgsvigt, herunder traumatiske erfaringer såsom seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold.

I en 4 årig periode har jeg været tilknytte et landsdækkende projekt hvor vi tilbød udredning og behandling af børn og unge som udviste seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd:

Læs mere om projektet

psykolog-else-brunvand7

  • Jeg har stor erfaring med udredning og behandling af børn der lider af angst, depression, opmærksomheds- og kontaktbesvær.
  • Gennem flere år har jeg haft et tæt samarbejde med flere psykiater, blandt andet Jacob Ørnberg via Sirculus og aktuelt via PPClinic. Her bidrager jeg med psykologisk udredning når der mistanke om specifikke psykologiske udforinger som skal afdækkes i en bredere psykiatrisk udredning.
  • Ligeledes arbejder jeg i denne forbindelse med vejledning, psykoedukation eller behandlingsforløb når børn, unge eller voksne er udfordret af vanskeligheder svarende overens med de udfordringer man kan have når man er ramt af neuropsykiatriske forstyrrelser såsom ADD, ADHD, Autisme, Tourettes, OCD osv.

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg været aktiv med undervisning, supervision og vejledning af professionelle/pædagogisk personale ved en række institutioner. Siden 2012 har jeg undervist på specialiseringskurserne i Dansk Psykolog Forening (link). Gennem de seneste år har jeg ligeldes undervist og arrangeret temadage omkring arbejdet med børn og unge og seksualitet. Ligeldes er jeg tilknyttet som underviser og supervisor i forhold til implementering af mentaliseringsbaseret tilgang ved en række institutioner og kommuner. Gennem flere år har jeg været tilknyttet som Viso specialist og arbejdet med udredning og procesrådgivning i forhold til komplekse sager eller problemstillinger i Jylland og på Fyn. Jeg har således stor erfaring i at indgå i sparring og støtte til fokus og afklaring i ofte komplekse sager med alvorlig psykopatologi og ofte årevis indsats og udredning uden den ønskede effekt.

psykolog-else-brunvand5

Sideløbende med mit arbejdsliv er jeg løbende optaget af at opkvalificeret mit arbejde med uddannelse, løbende supervision og inspiration til kreative og udviklende tilgange i mødet med de mennesker jeg møder i min praksis.

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i klinisk børnepsykologi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.

Uddannelse

2016-2017

Specialistuddannelse i Mentaliseringsbaseret Terapi for Børn, Unge og deres Familier

2012-2018

Feedback Informed Treatment. Jeg har arbejdet med FIT – Feedback Informed Treatment siden 2012 og er ICEE-certificeret FIT-træner. Jeg har gennem årene varetaget undervisning, supervision/træning og implementeringssparring i FIT til behandlere der arbejder med FIT. Bidragyder til bogen ”Feedback Informed Treatment i praksis – arbejde med borgerens feedback i en Skandinavisk Kontekst” (redaktør: Susanne Bargmann, Akademisk Forlag) med et kapitel om FIT og borgernes oplevelse af anvendelsen af FIT.

2013-2016

Kognitiv efteruddannelse v. Off Clinic i Sverige bl.a. om overgrebsspecifik behandling og i Erasor i forhold til risikovurdering

2013-2016

Efteruddannelse i arbejdet med udredning og behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd (v. Hildebrandt og Noel Larson) på Rådgivningscentret. Dette var en del af et landsdækkende projekt (Juno)

2007-2015

Løbende supervision og workshop med Haldor Øvreeide

2008

Godkendt specialist i klinisk børnepsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2005-2007

Efteruddannelse ved Institut for aktiv psykoterapi

2003

Autoriseret psykolog. Psykolognævet, Socialministeriet

2000

Kandidateksamen

Arbejdsliv

2013-

Underviser i Dansk Psykolog Forening

2017

Privat praktiserende psykolog, Frederiksgade 74 E, 8000 Århus C. Tilbyder behandling, undersøgelser og supervision. Tilknyttet Resonans, Center for undervisning, supervision og terapi

2012-2017

Psykolog ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé, Århus. Arbejder med rådgivning, udredning og behandling med børn, unge og familier, som er berørt af seksuelle overgreb, vold i nære relationer, samt familier der har oplevet en akut krise i form af fx. voldsom ulykke eller uventet dødsfald i familien. I forhold til professionelle tilbydes supervision og undervisning. Som en del af mit arbejde på Rådgivningscenteret arbejdede jeg som VISO-konsulent.

2012-2018

Tilknyttet som konsulent til udrednings- og behandlingsopgaver ved Sirculus, klinik for psykiatri og sundhed http://sirculus.dk/

2012-2017

Privat praktiserende psykolog, Ryesgade 29, 4 tv, 8000 Århus C. Tilbyder behandling, undersøgelser og supervision. Tilknyttet psykiatrisk psykologisk klinik.

2008-2012

Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regions Center, Risskov, afd. C. Arbejder med udredning og behandling af skolebørn i alderen 7-14 år ved psykiatriske lidelser såsom angst, tvangssymptomer, depression, opmærksomheds – og udviklingsforstyrrelser.

2007

Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, BUC, Risskov www.buc.rm.dk Arbejdet med udredning afsmåbørn ved mistanke om udviklingsforstyrrelser/autisme2007

2000-2007

Psykolog ved Børne- og Kulturforvaltningen i Ebeltoft kommune samt Syddjurs kommune. Arbejdet med undersøgelser og behandling relateret til børn og unge i mistrivsel. Endvidere var mine opgaver vejledning af forældre, proces konsultation og supervision af pædagogisk personale.
Nysgerrig efter at høre mere?