Vores tilgang

Vores tilgang

Vi arbejder med udgangspunkt i udviklingspsykologisk viden om børns udvikling, behov og trivsel

Vi har begge bred erfaring og viden om børn, unge og voksne der udviklingsmæssigt ofte kan være udfordret grundet komplekse vilkår som både kan bestå af en række faktorer så som omsorgssvigt, traumatisering, udviklingshæmning, misbrug, psykiatriske problemstillinger eller lignende. Vi lægger vægt på at vurdere hvad forældrene i hverdagen viser at de faktisk kan tilbyde af praktisk og konkret omsorg og støtte overfor deres barnet. Samtidig vurderer vi på om forældrenes intentioner, indsigt og forståelse for barnets behov er tilstrækkelig til at sikre barnet relevant og nødvendig udviklingsstøtte både fysisk og psykisk. Vi tilstræber at vurdere på hvorvidt forældrene viser tegn på potentielle ressourcer som under særlige betingelser muligvis kan udvikles og bidrage til øget forældreevne. Her vil vi altid pege på hvad der tænkes at kunne udvikles og med hvilken form for støtte og betingelser. Der vil altid peges på tæt opfølgning i forhold til at sikre at den nødvendige udvikling af forældrekompetencer reelt træder frem.

psykolog-else-brunvand14

Udviklingspsykologisk er vi optaget af at vurdere det enkelte barns og den enkelte forældres psykiske og fysiske ressourcer. Her er vi optaget af at vurdere på hvorvidt forældrene formår at møde det enkelte barn relevant og i overensstemmelse med barnets udviklingsmæssige niveau. Tilknytningsmæssigt vurderer vi på om barnet viser tilknytningsadfærd overfor dets forældre samt om forældrene kan imødekomme dette.

I forhold til forældrene undersøger vi gennem samtaler deres evne til at forholde sig til deres egne omsorgserfaringer og undersøger derigennem, hvilken betydning disse kan have for dem i deres rolle som forældre. Endvidere vurderer vi på baggrund af observationer i familien forældrenes evne til at indgå i og etablere relationen til det enkelte barn og imødekomme barnets behov.

Nysgerrig efter at høre mere?