Supervision

Supervision

Tvivlen er vishedens begyndelse
Aristoteles

Gennem mange år har jeg arbejdet med supervisions opgaver både til psykologer og andre faggrupper. Jeg har stor erfaring med supervision indenfor en række forskellige områder, herunder social- og specialpædagogiske, psykiatriske, familieterapeutiske mv. Gennem flere år har jeg været tilknyttet som VISO specialist og arbejdet med udredning og procesrådgivning i forhold til komplekse sager eller problemstillinger. Jeg har således stor erfaring i, at indgå i sparring og støtte til fokus og afklaring i ofte komplekse sager med alvorlig psykopatologi og ofte årevis indsats og udredning uden den ønskede effekt. Jeg har et stort engagement i at bistå som sparringspartner i relation til de socialfaglige processer. Dette både med henblik på at sikre optimal indsats og behandling i den enkelte sag, men også med henblik på at understøtte og opkvalificere den professionelles egen udvikling som rådgiver, med det store ansvar de har i at løbende skulle udrede, evaluere indsats, tage beslutninger og sikre udvikling.

Gennem de seneste år har jeg også været tilknyttet som supervisor i forhold til implementering af mentaliseringsbaseret tilgang ved en række institutioner og kommuner. Jeg holder meget af, via denne form for supervision, at være med til at understøtte implementering af ny metodisk tænkning i relation til det konkrete arbejde i den kliniske praksis.

Jeg tilbyder således supervision både til psykologer og andre faggruppe, og i relation til en række forskelligartede områder og problemstillinger.

supervision-600x600

Typiske supervisionsopgaver jeg varetager er:

  • Supervision til psykologer, som er på vej imod autorisation, såvel individuelt som i grupper.
  • Supervision til psykologer som er i gang med specialistuddannelse, såvel individuelt som i grupper.
  • Supervision til pædagogisk personale ved institutioner, typisk i form af supervision af hele personalegrupper, eller primært team omkring en særlig indsats
  • Supervision til ledere af døgn/special institutioner
  • Supervision i forbindelse med ønske om implementering af metoder (eksempelvis Mentaliseringsbaseret tilgang, Feedback Informed Treatment og Overgrebsspecifik behandling primært med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi.
  • Supervision i relation til særlige komplekse sager

Nysgerrig efter at høre mere?