Undersøgelser

Undersøgelser

Undren er begyndelsen til visdom
Sokrates

Jeg har bred erfaring med udredning af børn, unge og voksne med forskelligartede udfordringer. I det enkelte forløb er jeg optaget af at være med til at gøre det svære forståeligt, og få øje på det der kan hæmme eller fremme ens trivsel som menneske – som barn, ung eller voksen. Ofte kan børn, unge og voksne have mange forskelligartede symptomer på ikke at trives, og det kan være svært at finde vej og forstå hvad der belaster og forårsager denne udvikling. I nogle tilfælde kan det være relevant at lave en psykologisk undersøgelse med henblik på at opdage hvordan man bedst kan understøtte barnet/den unge eller den voksnes udvikling og trivsel.

Der kan være rigtig mange årsager til, at et barn eller en ung ikke trives. Man har, som forældre, oftest selv forsøgt på alle mulige måder at løse vanskelighederne og ofte henvender forældre sig når de er kørt fast eller er usikre på hvordan de skal støtte deres barn bedst muligt. Problemstillingerne kan være mange, og varierede når forældre herunder sig – se eksempler nedenfor.

 • Generel dårlig trivsel
 • Lavt selvværd og usikkerhed
 • Problemer i skolen
 • Skolevægring
 • Sociale vanskeligheder. Det kan eksempelvis være at barnet eller den unge viser tendens til at isolere sig eller at der er udfordringer i at indgå i det sociale fællesskab, at barnet føler sig ensom eller at barnet udsættes for mobning mv.
 • Problemer i forhold til opmærksomhed og koncentration.
 • Mistanke om en eventuel psykiatrisk diagnose, herunder Add, Adhd, Autisme, OCD mv. I relation til bekymring eller mistanke om psykiatriske diagnoser og /eller udviklingsforstyrrelser kan jeg bidrage med viden, eventuel afklaring og sparring herom.
 • Kriser i familien. Det kan være skilsmisse, sygdom eller traumer.
 • Følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan være at barnet eller den unge har svært ved at styre sin vrede og ofte bliver udadreagerende og/eller nedtrykt som følge heraf.
 • Angst
 • Følger af overgreb eller misbrug i familien

psykolog-else-brunvand5

Mit udgangspunkt, at forældre og børn altid forsøger at gøre sit bedste for at løse problemerne. Hvis dette ikke er lykkedes, og barnet stadig ikke trives som ønsket, så kan det være en god ide at tale med en professionel børnepsykolog. Min opgave i denne sammenhæng er at give forældrene og barnet et skub i den rigtige forretning, så vi i fællesskab kan finde de rigtige processer, der skal til for barnets trivsel og udvikling forbedres.

Til professionelle

I det sociale faglige arbejde hvor der er fokus på at møde børn og unge med optimale indsats og behandling, kan der ofte i komplicerede sager være behov for sparring, på de undersøgeler der allerede foreligger, eller behov for yderligere undersøgelser. Ofte kan det være en god ide at aftale en konsultativ ydelse, med henblik på at afklare hvilke spørgsmål, der er uafklaret eller hvilken viden der mangler som har betydning for fremadrettet indsats. Jeg tilstræber at understøtte at børn- og unge, kun undersøges i det omfang det er nødvendigt, og altid med blik for at dette kan medvirke til at gøre en forskel i deres liv. En undersøgelse kan i denne kontekst bestå af:

 • Vurdering på baggrund af gennemlæsning af sagsakter
 • Vurdering af tilknytningsmæssig kapacitet hos barnet, den unge eller den voksne
 • Undersøgelse af kognitive færdigheder
 • Observation af samspil mellem forældre og barn, herunder anvendelse af både ustrukturerede og strukturerede samspilsobservationer.
 • Vurdering af specifikke færdigheder som eksempelvis opmærksomhed, eksekutive funktioner, sociale færdigheder m.fl. hvis dette er relevant for barnet eller forældrene
 • Undersøgelse af forældrenes refleksiv funktion og mentaliseringsevne

Nysgerrig efter at høre mere?