Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelse

Fra psykologpraksis Else Brunvand udføres forældrekompetenceundersøgelser for kommuner, når der er alvorlig tvivl om, en forælder eller et forældrepar har de nødvendige ressourcer for at varetage deres barns trivsel og udvikling.

Undersøgelsen anvendes ofte som bidrag til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og støtte op om videre foranstaltninger i forhold til familien.

Ofte kan der være behov for en vurdering af hvorvidt og/eller hvordan den enkelte forældre kan støttes i at varetage forældreomsorg for deres barn eller børn. Der kan være tvivl om hvorvidt matchet mellem børnenes behov og forældrenes forudsætninger er tilstrækkelig til at sikre barnets udvikling. Der kan ligeledes også være behov for vurdering af hvordan der kan opbygges et samvær mellem forældre og deres børn der tilgodeser barnets trivsel og udvikling.

Formålet ved undersøgelsen er samlet at klargøre, hvorvidt og hvordan det enkelte barns behov bliver imødekommet af forældrene, og om forældrene har de nødvendige og tilstrækkelige ressourcer til at kunne drage omsorg og tage vare på deres eget barn, så barnet gennemgår en sund udvikling.

Forældrekompetenceundersøgelserne er altid baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt observationer af samspillet i familien. Ofte suppleres med individuelle psykologiske undersøgelser af en eller flere af familiemedlemmerne.

Dette involverer vurdering af forældrenes ressourcer, deres kognitive og personlighedsmæssige forudsætninger set sammen med vurdering af barnets funktionsniveau og udviklingsbehov.

psykolog-else-brunvand11

Behovet for individuelle psykologiske undersøgelser vurderes altid i samråd med den henvendende socialrådgiver. Der er gennem undersøgelsen tæt samarbejde mellem den henvendte myndighed og forældrene.

Vi er altid to erfarne psykologer, som udfører forældrekompetenceundersøgelser sammen. Dette har vi valgt for at højne kvaliteten af observationer og vurderinger.

Ofte samarbejder jeg med psykolog Hanne Sloth om denne type undersøgelse. Vi har begge en bred og velfunderet baggrund i forhold til komplekse problemstillinger med børn, unge og familier.

Forældrekompetenceundersøgelser er udført i overensstemmelse med retningslinjerne fra Social- og integrationsministeriet:

Nysgerrig efter at høre mere?