Praktiske informationer

Praktiske informationer

Livets rejse kan være svær både for børn og voksne. Man kan komme til at føle sig fastlåst og have svært ved at se hvordan man kan få indflydelse på ens eget liv.
Else Brunvand

Når du som socialrådgiver henvender dig aftaler vi altid med udgangspunkt i den konkret familie både formål og omfang i forhold til den pågældende forældrekompetenceundersøgelsen. Hvorvidt der skal indgå individuelle psykologiske testundersøgelser af forældre og børn drøfter og vurderer vi i samarbejde. Som udgangspunkt vil vi gerne gennemlæse relevante sagsakter forud for endelig drøftelse af omfang og indhold i selve forældrekompetenceundersøgelsen. Dette for at tilstræbe en velfunderet drøftelse med et skarpt blik for formål og indhold i undersøgelsen. Vi vægtlægger at vores forældrekompetenceundersøgelser tager afsæt i den brede viden der ofte allerede er omkring familien og derved aftaler de nødvendige og tilstrækkelige elementer der skal indgå med fokus på at få ny viden og indsigt i forhold til de tvivlsspørgsmål der er omkring forældrekompetencen

psykolog-else-brunvand19

Det kan ske at vi i løbet af en undersøgelse opdager behov for yderligere udredning end aftalt ved opstart. Vi vil her altid drøfte formål med supplerende psykologiske undersøgelser og vurdere i samarbejde med socialrådgiver betydningen af at lade dette indgå eller udelades.

I forhold til forældrene undersøger vi gennem samtaler deres evne til at forholde sig til deres egne omsorgserfaringer og undersøger derigennem, hvilken betydning disse kan have for dem i deres rolle som forældre. Endvidere vurderer vi på baggrund af observationer i familien forældrenes evne til at indgå i og etablere relationen til det enkelte barn og imødekomme barnets behov.

Vigtige informationer

 • Opstartsmøde

  Undersøgelsesforløbet indledes med et opstartsmøde med socialrådgiver, forældrene og to psykologer. Inden opstartsmøde har vi altid gennemlæst relevante sagsakter. Såfremt det vurderes relevant og hensigtsmæssigt deltager nogle gange relevante personer omkring familien til opstartsmøde.

 • Pris

  Vi har ikke faste priser for forældrekompetenceundersøgelsen eller individuelle undersøgelser. Vi afgiver altid et konkret tilbud ved bestilling af en opgave.

 • Transport og kørsel

  Udover de faste priser for undersøgelsen afregnes tid for kørsel og kilometer. Når vi afgiver et tilbud, får I altid også samtidig et estimat over udgifter til kørsel.

 • Udeblivelser og afbud

  Ved udeblivelser eller afbud senere end 24 timer før et aftalt møde, faktureres der ekstra for den afsatte tid for begge psykologer på sagen.

Nysgerrig efter at høre mere?