Ida Knakkergaard

Om Ida Knakkergaard

Jeg har gennem mange år arbejdet med børn, unge og voksne, som har været ramt af forskellige udfordinger i deres liv. Ofte kommer jeg ind i billedet, når der er noget på spil, som gør det svært at trives eller fungere i hverdagen, enten i skole, hjemme, med venner eller andet. I mit arbejde er jeg optaget af at skabe en tryg relation, og tage udgangspunkt i dine og/eller jeres forudsætninger og behov, så vi gradvis kan finde vej sammen.

Jeg vægter højt at indgå med åbenhed, nysgerrighed, udfordring og støtte på omsorgsfuld vis. Jeg har stort drive og nysgerrighed ift. psykologien, og er konstant i gang med at udvikle mig fagligt både ved ny viden og tilegnelse af nye metoder.

 

Siden jeg blev færdig som psykolog har jeg beskæftiget mig med børn, unge og voksne, herunder også med neuropsykiatriske forstyrrelser og deres familier, i særdeleshed ADHD og autismespektrumsforstyrrelser. Jeg har været ansat både i kommunalt regí og inden for det private i en interesseorganisation, som beskæftiger sig med autisme.

Inden for det sidste år har jeg beskæftiget mig med hypnose og jeg ønsker at videreudvikle mine kompetencer inden for den retning, da jeg oplever, at det er en nænsom, tryg og effektiv metode ved flere problemstillinger hos både børn, unge og voksne.

 

Nedenfor kan du få en oversigt over de områder og ydelser jeg kan tilbyde at indgå i.

Jeg har gennem mange år arbejdet med børn, unge og voksne, som har været ramt af forskellige udfordinger i deres liv. Ofte kommer jeg ind i billedet, når der er noget på spil, som gør det svært at trives eller fungere i hverdagen, enten i skole, hjemme, med venner eller andet. I mit arbejde er jeg optaget af at skabe en tryg relation, og tage udgangspunkt i dine og/eller jeres forudsætninger og behov, så vi gradvis kan finde vej sammen.

Jeg vægter højt at indgå med åbenhed, nysgerrighed, udfordring og støtte på omsorgsfuld vis. Jeg har stort drive og nysgerrighed ift. psykologien, og er konstant i gang med at udvikle mig fagligt både ved ny viden og tilegnelse af nye metoder.

 

Siden jeg blev færdig som psykolog har jeg beskæftiget mig med børn, unge og voksne, herunder også med neuropsykiatriske forstyrrelser og deres familier, i særdeleshed ADHD og autismespektrumsforstyrrelser. Jeg har været ansat både i kommunalt regí og inden for det private i en interesseorganisation, som beskæftiger sig med autisme.

Inden for det sidste år har jeg beskæftiget mig med hypnose og jeg ønsker at videreudvikle mine kompetencer inden for den retning, da jeg oplever, at det er en nænsom, tryg og effektiv metode ved flere problemstillinger hos både børn, unge og voksne.

Nedenfor kan du få en oversigt over de områder og ydelser jeg kan tilbyde at indgå i.

Behandling og udredning

ADHD/AUTISME

  • Udredning og behandling hos børn, unge og voksne.
  • Samtaler og psykoedukation med børn og unge med autisme og ADHD
  • Behandlingsforløb med børn og unge med belastningsreaktioner i form af bl.a. selvskade, angst og depressionslignende tilstande.
  • Psykoedukation og samtaleforløb med pårørende, herunder forældre, plejeforældre, søskende mv.

KØNSIDENTITET

  • Samtaler med børn og unge, som har udfordringer, der knytter sig til deres kønsidentitet. Herunder både børn og unge, som er afklarede omkring at være transkønnede eller nonbinære og dem, der er i tvivl om deres kønsidentitet.

ANGST

  • Angstbehandling med børn, unge og voksne. Jeg tilbyder både behandling af angstlidelse, når denne står alene, eller når den er en komorbid tilstand eller en belastningsreaktion. Jeg arbejder med angst ud fra kognitiv adfærdsterapi, psykoedukation og hypnoterapi i samarbejde med barnet/den unge/den voksne og dets forældre, når det er relevant. Jeg har været  tilknyttet Angstklinikken ved Aarhus Universitet og i den forbindelse har jeg været med til at forske i og behandle børn med angstlidelser ud fra Cool Kids, som er et struktureret og manualiseret behandlingsprogram, som bygger på kognitiv adfærdsterapi.

Supervision og undervisning

MED FOKUS PÅ

  • Supervision til professionelle (psykologer, pædagoger og socialrådgivere), der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD, autisme, medfødt eller erhvervet hjerneskade eller andre former for nedsat funktionsniveau.
  • Supervision med særligt fokus på trivsel og konflikthåndtering i relation til forældres eller professionelles udviklingsstøtttende indsatser.
  • Undervisning omkring det at leve med adhd og autisme.
  • Undervisning med fokus på at opkvalificere kommunale tilbud i forhold til forståelsen af det at være ramt på sine eksekutive funktioner. De eksekutive funktioner, spiller en stor rolle i alle former for funktionsnedsættelser, og derved indsatsen og. behandlingen som tilrettelægges.  Jeg har stor motivation for at klæde professionelle på til at inddrage denne viden og forståelse i deres arbejde, hvad enten det er rådgivere, som skal udarbejde en handleplan, pædagoger der skal varetage den daglige støtte, familiebehandlere mv.

Nysgerrig efter at høre mere?