FIT Feedback Informed Treartment

FIT Feedback Informed Treartment

Jeg har arbejdet med FIT – Feedback Informed Treatment siden 2012 og er ICCE-certificeret FIT underviser v. ICCE, Chicago ICCE Certified Trainers og er ICCE-certificeret FIT underviser v. ICCE, Chicago. Jeg har desuden sammen med nogle kollegaer udforsket hvordan børnene, de unge og forældrene selv oplever at bruge FIT. Det har vi skrevet om i et kapitel i bogen – Feedback Informed Treatment – En grundbog.

FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet med metoden er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. Ideen er at skabe en ramme omkring behandlingen der sikrer, at vi følger den enkeltes udvikling og får den nødvendige feedback fra klienten, der er nødvendig for en god behandling. Læs mere om FIT her:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/feedback-informed-treatment-fit

Jeg kan tilbyde undervisning, supervision/træning og implementeringssparring i FIT til behandlere der ønsker at arbejde eller arbejder med FIT.

  • Hvad er Feedback Informed Treatment, hvorfor anvende dette redskab og hvordan?
  • Implementering af Feedback Informed Treatment i Jeres praksis eller organisation.
  • Hvordan gør vi dette redskab levende således at både behandler og klient får optimalt udbytte af det?
  • Anvendelsen af FIT som dialogisk redskab, til udvikling af en feedback kultur i organisationen

Undervisningen er dialogisk tilrettelagt og vil veksle mellem formidling fra underviser og små øvelser/facilitering af refleksion og diskussion af metoden.

Kursus eller forløb tilrettelægges i drøftelse med Jer i relation til hvor I er i processen med Feedback Informed Treatment.

Nysgerrig efter at høre mere?