Samtaler med børn

Samtaler med børn

Kurset henvender sig til professionelle der arbejder med børn, herunder psykologer, pædagoger, lærere, læger familiebehandlere, plejeforældre, plejekonsulenter og socialrådgivere.

Kurset kan tilrettelægges efter jeres ønsker med udgangspunkt i den faggruppe I er, samt med fokus på de tematikker og dilemmaer der er aktuelle i Jeres hverdag.

  • Hvad vil det sige at etablere meningsfulde og udviklingsstøttende samtaler med børn?
  • Hvad kræver det af os som fagfolk?
  • Hvordan gør vi i praksis?
  • Med andre ord, hvordan bliver vi endnu bedre til at udvikle kontakten og dialogen med børn som giver mening for børnene selv?
  • Udviklingsstøttende kommunikation, det vil sige åbenhed og plads til barnets undring over sine livserfaringer i en tryg ramme, er en forudsætning for psykisk trivsel og udvikling. Ved et udviklingsstøttende perspektiv, også på vores faglige samtaler om vanskelige livstemaer for børn, kan vi bidrage til realistiske og udviklingsfremmende fortællinger, som styrker børnenes selvopfattelse. Især hvis vi holder vores samtaler med barnet tæt på, eller sammen med barnets vigtige voksne. Da kan vi få bedre indsigt i barnets egenskaber og behov og styrke den støttende kvalitet i omsorgen for barnet som har levet, eller lever under krævende forhold. Dette bør gælde uanset om det gælder udredende, støttende, eller terapeutiske samtaler, og om formatet er individuelle samtaler eller samtaler med forældre og barn sammen.

Nysgerrig efter at høre mere?